اخبار

کارمندان دولت آمریکا برای کار با هوش مصنوعی آموزش می‌بینندکارمندان دولتی آمریکا در ایالت کالیفرنیا برای استفاده از هوش مصنوعی مولد آموزش خواهند دید.

دیدگاهتان را بنویسید