آدرس فروشگاه:

 تهران، تقاطع خیابان سمیه و خیابان ایرانشهر، خیابان ایرانشهر، پلاک ۱۱۴، برج اداری تجاری ایرانشهر، طبقه ۴، واحد ۴

کدپستی ۱۵۸۱۷۱۷۸۴۴

تلفن های تماس:

    ۰۲۱-۹۱۰۰۲۹۱۹ ( ۱۰ خط )

    ۰۲۱-۸۸۸۲۷۶۵۵

    ۰۲۱-۸۸۸۲۴۱۲۷