آدرس فروشگاه:

تهران، خیابان میرداماد، خیابان شهید الن آبکارشاه نظری، ساختمان برج ناهید، پلاک ۲۸، طبقه پنجم، واحد ۳

کد پستی: ۱۵۴۷۹۱۶۱۵۳

تلفن های تماس:

۰۲۱-۹۱۰۰۲۹۱۹ ( ۱۰ خط )

۰۲۱-۲۲۲۷۲۶۲۸

۰۲۱-۲۲۲۷۲۶۳۷